"Indikátory pomáhají při rozhodování, ale nerozhodují za nás."

Trendové

Trendové indikátory pomáhají obchodníkům k detekci síly a směru trendu. Využívají se převážně v trendujícím období, kde přináší velmi přesné signály. Při pohybu ceny tzv. do strany, tedy v netrendujícím období, však mohou vykazovat signály falešné.

Volume

Objem objednávek se pro forex získává jen velmi těžko. Jedná se tedy ve většině případů pouze o změny cenyčase (tedy jakousi traderskou aktivitu), která nám toho může velmi mnoho napovědět.

Oscilátory

Oscilátory se ve většině případů snaží předvídat změnu panujícího trendu na trzích a řadí se tak mezi tzv. prediktivní indikátory. V grafu mají podobu ukazatele pohybujícího se v určitém rozpětí nahoru a dolu, tedy mezi překoupenou a přeprodanou oblastí.